top of page

SM I FOTOGRAFI

TÄVLINGSREGLER 2023

 

OBS! REGLER FÖR SM 2024 HITTAR DU UNDER "REGLER 2024" I MENYN OVAN.

Genom att delta i Tävlingen accepterar du dessa tävlingsregler.

ANMÄLAN TILL SM

För att delta i tävlingen ska du skicka in dina bidrag genom SM's tävlingsportal. För att kunna skicka in bidrag måste ett konto i tävlingsportalen registreras. Ett konto kan registreras innan tävlingen öppnar (rekommenderas). Det går också att förbereda inför anmälan till tävlingen genom att ladda upp bilder innan anmälan öppnar, men bidrag kan endast skickas in under det tidsfönster då anmälan är öppen.

 

Det är också i tävlingsportalen som du, efter tävlingens slut, loggar in för att se resultatet på dina inskickade bidrag, samt laddar ner eventuellt erhållna diplom. Även resultatet från den digitala kvaltävlingen läggs upp efter prisutdelningen. Tänk på att det kan dröja några dagar pga den stora arbetsbörda det innebär att arrangera SM-dagarna.

Du använder samma konto i tävlingsportalen under kommande tävlingsår, så lägg på minnet vilken emailadress/user name du registrerar i portalen.

 

TÄVLINGSAVGIFT

Observera att bidrag inte räknas som inlämnade förrän tävlingsavgiften erlagts. Tävlingsavgiften är 295.-/bild, inkl moms och den betalas genom portalen i samband med att du laddar upp ditt/dina tävlingsbidrag.

GENERELLA REGLER

Amatörer och professionella fotografer deltar på samma villkor.

 

Alla fotografer som deltar i tävlingen måste vara svenska medborgare och ha fyllt 18 år.

 

Varje enskild fotograf kan tävla med valfritt antal bilder fördelat på valfritt antal kategorier. Dock kan samma fotograf endast gå vidare till printfinal med max 4 bilder i varje enskild kategori. Alla bilder som sänds in kan däremot bli belönade med diplom i den digitala kvaltävlingen, om de erhåller de poäng som krävs enligt den POÄNGSKALA som domarna arbetar utifrån när de bedömer och poängsätter tävlingsbilderna.

Du har möjlighet att sätta en titel på din bild vid uppladdning. Den titeln kommer att presenteras för juryn. Vi rekommenderar STARKT att du har en engelsk titel - tänk på att det är en internationell jury där alla inte kan svenska.

En bild som deltagit i SM-tävling får inte delta igen i någon form i SM-tävlingen framöver. Exempelvis får en bild som deltagit i färg inte senare lämnas in som svartvit.

 

Bilder får bara tävla i en kategori (kopior i flera kategorier är inte tillåtet även om de redigerats på olika sätt).

 

Bilder som tävlar får inte presenteras som tävlingsbilder, till exempel på sociala medier, innan tävlingen är avslutad. Bilder får vara publicerade tidigare i andra sammanhang, samt ha deltagit i andra tävlingar.

 

Genom att deltaga i tävlingen godkänner du att SM-organisationen, utan ersättning, publicerar dina insända bidrag i marknadsföringssyfte på bland annat SM:s webbsida, sociala media och i den tryckta SM-boken.

Genom att delta i tävlingen, godkänner du och bekräftar att tävlingskommittén för Svenska Mästerskapet i Fotografi tillåts att ta emot och spara dina insända personuppgifter. 

Deltagare godkänner att deras personuppgifter, som inkluderar men inte begränsas till, namn, adress, telefonnummer och mailadress kan samlas in, bearbetas och sparas och användas i tävlingens syfte för att genomföra och administrera Svenska Mästerskapet i Fotografi samt sända bidrag till WPC. 

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina bidrag, om de tas ut, även får tävla för Sveriges landslag i fotografi i tävlingen World Photographic Cup. 

Genom att delta i tävlingen godkänner du att att din/dina bilder och ditt resultat, får publiceras på någon av SM i Fotografis marknadsföringskanaler (hemsida, sociala medier, SM-boken mm), samt i andra sammanhang som rör tävlingen. Även sponsorer och media får publicera/visa bilderna i sammanhang som rör tävlingen.

 

Närsomhelst har den tävlande rätt att komma åt, se och ändra sina uppgifter samt häva sitt deltagande i tävlingen genom att maila competition@smfotografi.se 

Inbetald tävlingsavgift återbetalas ej.

Juryns beslut är slutgiltigt.

 

Domare får ej deltaga med bidrag i tävling det år de dömer. 

UPPHOVSMAN, UPPHOVSRÄTT OCH MODELLERS GODKÄNNANDE

Du måste vara ensam upphovsman till dina tävlande bidrag. Du ska ensam ha varit ansvarig för alla delar av ditt bildskapande - kamerainställningar, ljussättning, regi, posering och redigering samt val av fotograferingsmiljö.

 

Du ansvarar själv för att alla dina modeller godkänt publicering av de bilder där de medverkar.
 

Du bibehåller full upphovsrätt till dina insända bilder.

AI, DIGITAL MANIPULATION OCH KOMPOSITBILDER

Digital manipulation och kompositbilder är tillåtna i alla kategorier, utom Dokumentär och Dokumentär bröllop. Är större delen av bilden skapad genom montage av flera bilder SKA den skickas in i kategorin Digital illustration.


Vid kompositbilder måste alla bildelement vara skapade av fotografen själv. 

Bilder eller bildelement skapade med hjälp av AI är ej tillåtna i någon kategori i SM i fotografi.

VALIDERING - ORIGINALFILER

För samtliga bilder som går till printfinal kommer den/de obearbetade orginalbilderna begäras in för att kunna verifiera att fotografen är upphovsman till sin färdiga tävlingsbild. Instruktioner för detta kommer att sändas via mail till aktuella fotografer i samband med att övriga instruktioner sänds ut inför printfinalen.

 

Originalbilden/-bilderna kan även begäras in tidigare under tävlingens gång. Aktuell fotograf blir i sådant fall kontaktad av huvuddomaren och får instruktioner hur och när originalfilerna ska skickas in. Det är alltså viktigt att spara originalbilden/-bilderna och ha dem tillgängliga i händelse av en sådan begäran.

Vid kompositbilder ska ALLA bildelement skickas in som separata originalfiler enligt ovan. Instruktioner ges av huvuddomaren via mail..

DISKVALIFIKATION

Om det kommer till juryns vetskap att någon bild har förorsakat lidande för djur eller ödeläggelse av naturmiljö, kan deltagare diskvalificeras. Alla bilder som inte möter tekniska angivelser/krav eller som bryter mot angivna regler diskvalificeras.

 

Finalbilder som inte lämnas in som fysiska förstoringar i tid innan printfinalen kommer att diskvalificeras. Deadline och fullständiga instruktioner för inlämning sänds via mail till alla finalister direkt efter att finalisterna tillkännagivits. 

 

Finalbilder (printar) som inte är märkta på rätt sätt på baksidan av printen, kommer att diskvalificeras. Instruktioner för märkning sänds via mail till alla finalister direkt efter att finalisterna tillkännagivits.

Finalbilder (printar) som inte har rätt mått enligt SPECIFIKATIONERNA FÖR PRINTFINALEN kommer att diskvalificeras.

Finalbilder (printar) som har förändrats jämfört med den digitala tävlingsbilden (t ex genom beskärning, kloning, retusch, färgkorrigeringar osv) kommer att diskvalificeras.

Finalbilder (printar) som på annat sätt skiljer sig från den digitala tävlingsbilden kommer att diskvalificeras.

SPECIFIKA REGLER

Läs noga under KATEGORIER vilka specifika regler som gäller för just den kategori du ska deltaga i och välj kategori med omsorg. En bild som skickats in till en mindre passande kategori (för just den bilden), kan få lägre poäng än om bilden tävlar i en mer passande kategori. 

REGLER FÖR DEN DIGITALA KVALTÄVLINGEN

​SPECIFIKATIONER FÖR DEN DIGITALA KVALTÄVLINGEN

 • Filen ska vara minst 4000 pixlar på längsta sidan och lämnas in med eller utan digital passepartout.

 • Filerna ska skickas in som JPEG, i sRGB eller AdobeRGB.

 • Filstorleken får inte överskrida 50 MB.

 

TIPS KRING ATT FÖRBEREDA DEN DIGITALA TÄVLINGSFILEN

 • Om du i printfinalen önskar presentera tävlingsbilden med en mönstrad passepartout så måste denna finnas med i det digitala tävlingsbidraget. Tänk då på att storleksförhållandet 4:5 är ett krav i printfinalen och anpassa ditt digitala bidrag utifrån detta.

 • Om din bild lämnas in utan passepartout i den digitala kvaltävlingen i ett annat format än 4:5 (40x50 cm) eller 1:1 (40x40 cm), så kommer du behöva lägga till en passepartout till printfinalen för att finalprintens storlek ska stämma med specifikationerna för tävlingsprintar.

REGLER FÖR PRINTFINALEN

​SPECIFIKATIONER FÖR PRINTFINALEN

 

 • Tävlingsprintens mått ska vara 40x40 cm eller 40x50 cm, plus/minus 5 mm. Var noga och kontrollmät dina bidrag innan de skickas in.

 • Bilden ska vara monterad på kartong eller foamboard/kapa och får vara max 7 mm tjock (inkl. utanpåliggande passepartout).

 • Beskärning av den printade bilden får inte ske med mer än 3 mm/sida, jämfört med den digitala filen. Vid montering med utanpåliggande passepartout får denna ej överlappa bilden med mer än 3mm/sida. Beskärning eller överlapp med mer än 3mm medför automatisk diskvalificering.

 • Tänk på att domarna tar med printens skick och kvalitet på montering i bedömningen. Detta inkluderar även t ex ojämnt skurna kanter, luftbubblor och knöliga hörn.

 • Om en passepartout används ska den synliga, printade bilden vara minst 100 cm i omkrets, exempelvis minst 25x25 cm eller 20x30 cm.

 • Tävlingsetiketten ska sitta på baksidan av printen, i övre högra hörnet, när finalbidraget anländer till tävlingsplatsen.

 • Bilden ska vara en exakt kopia av det digitalt insända tävlingsbidraget med det undantaget att en ENFÄRGAD digital eller utanpåliggande passepartout får läggas till. Mönstrade passepartout ses som en del av bilden och måste finnas med på den digitala filen. Enfärgad passepartout med olikfärgad kärna är tillåtet.

 • Bilden får anpassas (ljus, mättnad, kontrast och skärpa) efter vald papperstyp för att uppfattats på samma sätt som den inskickade digitala tävlingsbilden.

 • Vidare instruktioner om bildleverans kommer med e-post till berörda fotografer

OBSERVERA

 • Bilder som inte följer reglerna kommer att diskvalificeras. 

 • Finalbilder som ej skickas in i printat utförande i tid, kommer att diskvalificeras.

 • Domarna kommer endast att bli presenterade de bilder som uppfyller alla kriterier.

 • Inskickade bidrag kan hämtas på plats efter avslutad tävling personligen eller av ombud.

 • Bildväskor eller lådor som önskas åter skall märkas tydligt med Namn och “Återlämnas” på utsidan. Dessa sparas då och kan hämtas på samma ställe som utlämning av tävlingsbilderna. Allt annat packmaterial slängs.

 • Inskickade printar behandlas med största möjliga försiktighet inför, under och efter printfinalen. Ingen garanti kan dock ges att printar inte får skador eller märken. Vid utställning och återlämning är många fotografer i omlopp för att se bilder i utställningen och/eller leta efter sina printar vid återlämningsstationen.

 • Vid händelse av att ett publikt event ej kan hållas gäller särskilda regler för retur av bidrag. 

Tänk på att packa bilderna väl för att minska risken för transportskador och tänk också på att det är viktigt att förpackningen går enkelt att öppna utan att bilderna skadas. Använd INTE tejp i paketet - det kan skada både dina egna och andras tävlingsbidrag.

SM I FOTOGRAFI - KATEGORIER 2023

Regler och/eller kategorier kan komma att uppdateras inför SM 2024. Var noga med att läsa igenom reglerna igen innan du skickar in dina tävlingsbilder under perioden 1-30 juni 2024.

Klassiskt porträtt#Martina-Wärenfeldt#Old Sailor.jpg

KLASSISKT PORTRÄTT

Porträtt av klassisk natur där ljussättning, posering och framhävande av den porträtterades personlighet och karaktär premieras. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser. 

Foto: Martina Wärenfeldt

Kreativt porträtt#Malin-Sayavong#sisters.jpg

KREATIVT PORTRÄTT

Porträtt där styling, kreativ fototeknik och efterbearbetning uppmuntras och blir en betydande del av den slutliga bilden. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser.

Foto: Malin Sayavong

Baby#Elin-Stahre#Du och jag brorsan.jpg

BABY

Porträtt av barn i åldern 0-12 månader. Bilden ska innehålla en eller flera levande  varelser, där fokus ska vara på babyn.

Foto: Elin Stahre

2017#BARN#Laila Villebeck#Freckles#96.jpg

KLASSISKT BARNPORTRÄTT

Porträtt av barn i åldern 1-12 år av klassisk natur där ljussättning, posering, och  framhävandet av den porträtterades personlighet och karaktär premieras. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser. 

Foto: Laila Villebeck

Kreativt barnporträtt#Jenny-Ivarsson#Golden child.jpg

KREATIVT BARNPORTRÄTT

Porträtt av barn i åldern 1-12 år, där styling, kreativ fototeknik och efterbearbetning uppmuntras och blir en betydande del av den slutliga bilden. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser. 

Foto: Jenny Ivarsson

5762.Grupp#Hanna-Neret#Home Schooling.jpg

GRUPP

Porträtt av tre eller fler levande varelser där ljussättning, posering och interagerande mellan modellerna premieras.

Foto: Hanna Neret

5783.Tama djur#Ida-Levin#Heart of a dog.jpg

TAMA DJUR

Porträtt av tama djur - husdjur och bondgårdsdjur, som är framavlade för att leva tillsammans med människan. Det betyder att vilda djurarter som hålls i fångenskap ej är tillåtna. Bilden ska innehålla en eller flera varelser, där fokus är på djuret och/eller samspelet mellan djur och människa. Personlighet och karaktär premieras. Människor kan vara med i bilden. 

Foto: Ida Levin

Fine art#Anette-Juhlin#undercover.jpg

FINE ART

Allmängiltigt fotografiskt konstverk 

Foto: Anette Juhlin

5639.Dokumentär#Georgios-Grigoriadis#We Rock.jpg

DOKUMENTÄR

Bild tagen på vad som händer naturligt, utan påverkan av fotografen. Intentionen är att bilden ska uppvisa äkthet, dvs likna de förhållanden som rådde vid foto graferingstillfället.  

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt,  brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning  såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. 

Det är inte tillåtet att kombinera flera bilder till en (panorama, multiexponering eller  liknande), eller lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga  (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content  aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande. 

Den obearbetade originalfilen kan komma att begäras in.

Foto: Georgios Grigoriadis

5718.Bröllop - porträtt#Evelyn-Wallin#I'm in heaven.jpg

BRÖLLOP PORTRÄTT

Bild tagen i samband med ett verkligt bröllop.

Foto: Evelyn Wallin

Bröllop - dokumentär#Anna-Lauridsen#Wedding Games.jpg

BRÖLLOP DOKUMENTÄRT

Bild tagen på vad som händer naturligt, i samband med ett verkligt bröllop, utan påverkan av fotografen. Intentionen är att bilden ska uppvisa äkthet, dvs likna de förhållanden som rådde vid foto graferingstillfället.  

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt,  brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning  såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. 

Det är inte tillåtet att kombinera flera bilder till en (panorama, multiexponering eller  liknande), eller lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga  (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content  aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande. 

Den obearbetade originalfilen kan komma att begäras in.

Foto: Anna Lauridsen

Digital illustration#Sara Victoria-Sandberg#The Visitors.jpg

DIGITAL ILLUSTRATION

En bild där digital bearbetning står för en stor del av bildskapandet. Det är tillåtet att addera digitalt skapade element, t ex illustrationer, som är skapade av fotografen själv utan hjälp av AI. Observera att huvudmotivet ska vara fotografiskt.

Foto: Sara Victoria Sandberg

5751.Kommersiellt-Mode-Arkitektur#Niklas-Englund#Only the Brave.jpg

KOMMERSIELLT/MODE/ARKITEKTUR

Bild tagen för att framhäva en produkt, en service eller ett koncept. Text på bild är ej tillåtet såvida inte det var en del av originalbilden. 

Foto: Niklas Englund

5673.Gravid#Mattias-Ek#Mother love.jpg

GRAVID

Bild som lägger fokus på graviditeten. Ska innehålla en eller flera levande varelser.

Foto: Mattias Ek

2018#natur vildliv#oscar stå#Natt över Stuvbiebákttie#81.jpg

NATURFOTOGRAFI - LANDSKAP

Den här kategorin är till för fotografering som ägnas åt att visa naturliga element som landskap, stadslandskap, växter, blommor, träd och närbilder av naturliga scener och texturer.
Flyg-, makro- och astrofotografi ingår i denna kategori.

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt,  brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning  såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. Det är också tillåtet att kombinera flera foton till en (bildsömnad, fokusstapling, multiexponering, etc), tagna samtidigt och på samma plats som en sekvens i följd, med sekunder eller minuters mellanrum).

Det är inte tillåtet att lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga  (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content  aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande. 

Den obearbetade originalfilen kan komma att begäras in.

Foto: Oscar Stål

2018#naturvildliv#magnus lundborg#pelagiskdragkraft.jpg

NATURFOTOGRAFI - VILDA DJUR

Denna kategorin ska illustrera den häpnadsväckande mångfalden av vilda djur från alla världens hörn. Bilderna ska visa levande, vilda djur i sin naturliga miljö. 
Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt,  brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning  såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. Det är också tillåtet att kombinera flera foton till en (bildsömnad, fokusstapling, multiexponering, etc), tagna samtidigt och på samma plats som en sekvens i följd, med sekunder eller minuters mellanrum).

Det är inte tillåtet att lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga  (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content  aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande. 

Den obearbetade originalfilen kan komma att begäras in.

Foto: Magnus Lundborg

HUR BEDÖMS TÄVLINGSBILDERNA I 

SM I FOTOGRAFI?

Varje inskickat bidrag bedöms och poängsätts, i den första omgången, av fem stycken domare. Sammansättningen av domarpanelen kan vara olika i olika kategorier och sätts ihop med hänsyn till varje enskild domares kompetens. 


De bidrag som får högst poäng i den första omgången går till final. Alla finalister får ett mail med instruktioner för hur finalbidragen ska vara printade och monterade, vart de ska skickas in och vilka datum som gäller. 

 

Vid finalen bedöms alla finalbidrag live inför publik, av fem stycken domare. Även här kan domarpanelens sammansättning vara olika i olika kategorier.


Efter den öppna jureringen följer en sluten jurering där slutresultatet fastställs. Alla pristagare tillkännages på den pampiga prisutdelningen som hålla varje år. 

Resultatlistan publiceras därefter här på hemsidan.

Resultatet från den digitala kvaltävlingen släpps några dagar efter printfinalen - du ser vilka poäng du fått på dina bilder och kan ladda ner eventuella diplom i tävlingsportalen. 

BILDERNA BEDÖMS, I ALLA TRE BEDÖMNINGARNA, ENLIGT FÖLJANDE GUIDE:

 

Impact / Påverkan – Fångar bilden betraktarens uppmärksamhet? En bild som ger ett starkt första intryck får generellt högre poäng än en bild som inte sticker ut från mängden.

 

Kreativitet – Originella idéer med gott utförande belönas väl. Bidrag som är genomtänkta och väl utförda men uppfattas som “den har vi sett förut” ger ett svagare intryck än en bild med en idé som är originell och aldrig har genomförts tidigare.

 

Grundbild – ett tränat öga ser hur grundbilden ser ut även efter att efterbearbetningen är gjord. Att fokus sitter på rätt ställe, hur ljuset faller, komposition etc. En bra grundbild är en förutsättning för ett fantastiskt slutresultat.

 

Efterbearbetning – Dåligt genomförd efterbearbetning kan vara det första en domare lägger märke till. Man bör vara uppmärksam på detaljer i låg- och högdagrar, att inte bilden är överskärpt samt vara varsam med retusch av hud och dess struktur.

 

Berättelse – Varje bild bör berätta en historia eller framhäva en känsla. Ju tydligare den är desto lättare är det för domarna att tolka bilden, och därmed ges bilden chans till högre poäng. 

 

Ljussättning – Ljus skapar stämning, drama, textur, djup, form och kan leda betraktaren till att förstå bilden. Finns det en tydlig riktning på ljuset? Är ljuset smickrande för objektet? Den ljusaste delen av bilden bör vara avsett som den mest intressanta för betraktaren.

 

Posering och form – Bra posering framhäver det porträtterade objektet och bidrar till att betraktaren förstår historien eller känslan i bilden. I de fall posering inte är relevant, är placering av objektet i bilden nyckeln till ett effektivt bildspråk.

 

Komposition – Är kompositionen och den beskärning som valts i enlighet med vad budskapet av bilden är? Stärks eller försvagas bilden av kompositionen?

 

Kategori – Är bilden i rätt kategori?

POÄNGSÄTTNING

Bilderna bedöms av juryn enligt följande skala som följer det internationella poängsättningssystemet. Bilderna bedöms enligt samma skala i både den digitala bedömningen och i printbedömningen.

 

 

100 Supreme – absolut högsta tävlingskvalitet

90-99 Excellent - fantastiskt hög tävlingskvalitet

85-89 Distinction – väldigt hög tävlingskvalitet

80-84 Merit – hög tävlingskvalitet

75-79 Honourable mention – god tävlingskvalitet

70-74 Acceptabel tävlingskvalitet

0-69 Under tävlingskvalitet

Alla bilder som får 75 poäng och uppåt får diplom.

PRINTKVALITET

I de fall tävlingen är en printtävling, såsom finalen i SM, bedöms kvaliteten på den printade bilden. Här bedöms hantverket, färg- och exponeringskontroll, storleksdimension samt övergripande utförande av den färdiga bilden, som bör vara av professionell kvalitet. 
Har fotografen valt att printa bilden på ett papper som tar fram rätt känsla och budskap av bilden?

BETRAKTNINGSLJUS UNDER TÄVLINGEN
När domarna gör sin bedömning kommer bilderna vara placerade i en ljuslåda där betraktningsljuset har en färgtemperatur på 5000 Kelvin-grader. I övrigt är rummet mörklagt för att undvika påverkan från andra ljuskällor.

bottom of page