top of page

HUR BEDÖMS TÄVLINGSBILDERNA I 
SM I FOTOGRAFI?

Varje inskickat bidrag bedöms och poängsätts, i den första omgången, av fem stycken domare. Sammansättningen av domarpanelen kan vara olika i olika kategorier och sätts ihop med hänsyn till varje enskild domares kompetens. 


De bidrag som får högst poäng i den första omgången går till final. Alla finalister får ett mail med instruktioner för hur finalbidragen ska vara printade och monterade, vart de ska skickas in och vilka datum som gäller. 

 

Vid finalen bedöms alla finalbidrag live inför publik, av fem stycken domare. Även här kan domarpanelens sammansättning vara olika i olika kategorier.


Efter den öppna jureringen följer en sluten jurering där slutresultatet fastställs. Alla pristagare tillkännages på den pampiga prisutdelningen som hålla varje år. 

Resultatlistan publiceras därefter här på hemsidan.

Resultatet från den digitala kvaltävlingen släpps några dagar efter printfinalen - du ser vilka poäng du fått på dina bilder och kan ladda ner eventuella diplom i tävlingsportalen. 

BILDERNA BEDÖMS, I ALLA TRE BEDÖMNINGARNA, ENLIGT FÖLJANDE GUIDE:

 

Impact / Påverkan – Fångar bilden betraktarens uppmärksamhet? En bild som ger ett starkt första intryck får generellt högre poäng än en bild som inte sticker ut från mängden.

 

Kreativitet – Originella idéer med gott utförande belönas väl. Bidrag som är genomtänkta och väl utförda men uppfattas som “den har vi sett förut” ger ett svagare intryck än en bild med en idé som är originell och aldrig har genomförts tidigare.

 

Grundbild – ett tränat öga ser hur grundbilden ser ut även efter att efterbearbetningen är gjord. Att fokus sitter på rätt ställe, hur ljuset faller, komposition etc. En bra grundbild är en förutsättning för ett fantastiskt slutresultat.

 

Efterbearbetning – Dåligt genomförd efterbearbetning kan vara det första en domare lägger märke till. Man bör vara uppmärksam på detaljer i låg- och högdagrar, att inte bilden är överskärpt samt vara varsam med retusch av hud och dess struktur.

 

Berättelse – Varje bild bör berätta en historia eller framhäva en känsla. Ju tydligare den är desto lättare är det för domarna att tolka bilden, och därmed ges bilden chans till högre poäng. 

 

Ljussättning – Ljus skapar stämning, drama, textur, djup, form och kan leda betraktaren till att förstå bilden. Finns det en tydlig riktning på ljuset? Är ljuset smickrande för objektet? Den ljusaste delen av bilden bör vara avsett som den mest intressanta för betraktaren.

 

Posering och form – Bra posering framhäver det porträtterade objektet och bidrar till att betraktaren förstår historien eller känslan i bilden. I de fall posering inte är relevant, är placering av objektet i bilden nyckeln till ett effektivt bildspråk.

 

Komposition – Är kompositionen och den beskärning som valts i enlighet med vad budskapet av bilden är? Stärks eller försvagas bilden av kompositionen?

 

Kategori – Är bilden i rätt kategori?

POÄNGSÄTTNING

Bilderna bedöms av juryn enligt följande skala som följer det internationella poängsättningssystemet. Bilderna bedöms enligt samma skala i både den digitala bedömningen och i printbedömningen.

 

 

100 Supreme – absolut högsta tävlingskvalitet

90-99 Excellent - fantastiskt hög tävlingskvalitet

85-89 Distinction – väldigt hög tävlingskvalitet

80-84 Merit – hög tävlingskvalitet

75-79 Honourable mention – god tävlingskvalitet

70-74 Acceptabel tävlingskvalitet

0-69 Under tävlingskvalitet

Alla bilder som får 75 poäng och uppåt får diplom.

PRINTKVALITET

I de fall tävlingen är en printtävling, såsom finalen i SM, bedöms kvaliteten på den printade bilden. Här bedöms hantverket, färg- och exponeringskontroll, storleksdimension samt övergripande utförande av den färdiga bilden, som bör vara av professionell kvalitet. 
Har fotografen valt att printa bilden på ett papper som tar fram rätt känsla och budskap av bilden?

BETRAKTNINGSLJUS UNDER TÄVLINGEN
När domarna gör sin bedömning kommer bilderna vara placerade i en ljuslåda där betraktningsljuset har en färgtemperatur på 5000 Kelvin-grader. I övrigt är rummet mörklagt för att undvika påverkan från andra ljuskällor.

bottom of page