top of page

SM i Fotografi arrangeras av Svenska Porträttfotografers förbund

ORGANISATION

2018#digitalillutration#andreas varro#go

2013 tog Svenska Porträttfotografers Förbund (tidigare Svenska FotoGruppen) upp SM i Fotografi efter många års uppehåll, med inriktning på Porträttfotografi och döpte tävlingen till SM i Porträttfotografi.


Tävlingen utvecklades snabbt och framgångsrikt och vi jobbar kontinuerligt för att utveckla tävlingen.


2018 gjordes tävlingen om till SM i Fotografi och öppnades samtidigt för alla fotografer i Sverige, såväl professionella som amatörer.

SM i Fotografi drivs av styrelsen i Svenska Porträttfotografers Förbund tillsammans med ett fåtal externa rådgivare. Alla i SM-kommittén arbetar helt ideellt med arrangemanget.

Hög internationell klass på svenska fotografer
Sedan 2013 har utvecklingen och kvalitetshöjningen av svenska fotografers verk varit mycket stark. Det Svenska Landslaget i Fotografi har framgångsrikt tävlat i VM i Fotografi (World Photograpic Cup). 2018 kom Svenska landslaget på 4:plats och 2019 kom man på 8:e plats.

I takt med att svenska fotografer har lyckats bra på internationell nivå, har intresset för att döma i SM ökat bland internationella domare. Vi har haft förmånen att välkomna domare från Australien, Storbritannien, Holland, Belgien, Italien, Portugal, Danmark, Finland och Norge som tillsammans med svenska domare har dömt i SM.
Alla domare som dömer i SM har lång erfarenhet, internationell domarutbildning och många är har specialkunskap inom särskilda områden.

Varje inskickat tävlingsbidrag bedöms av en panel om fem domare, varav åtminstone en har specialkunskap om just den kategorin som bidraget tävlar i. 

 

Sponsorer
För att kunna hålla den höga klassen på domarna och ge pristagarna attraktiva priser är vi beroende av sponsorer - gärna med anknytning till den fotografiska branschen. Både sponsorer som kan tänka sig att bidra med vinster och sponsorer som kan tänka sig att bidraga ekonomiskt till verksamheten.
Bland sponsorerna de senaste åren finns Olympus, Nikon, Canon, Aifo och Elinchrome.

Vill du/din verksamhet vara med och sponsra SM i Fotografi?

Tag kontakt med tävlingskommittén via info@smfotografi.se eller styrelsen för Svenska Porträttfotografers Förbund via info@svenskaportrattfotografer.se

bottom of page