TÄVLINGREGLER

Glöm inte att noga läsa även de kategorispecifika reglerna på denna sidan.

 

Genom att delta i Tävlingen accepterar du dessa tävlingsregler.

 

För att delta i tävlingen ska du skicka in dina bidrag genom tävlingens webportal.

För att kunna skicka in bidrag måste konto registreras. Bidrag är inte inlämnade förrän tävlingsavgiften erlagts.

 

Amatörer och professionella fotografer deltar på samma villkor.

 

Alla fotografer som deltar i tävlingen måste vara svenska medborgare.

 

Du måste vara ensam upphovsman till dina tävlande bidrag. Det vill säga du måste själv ha utfört all fotografering och hela redigeringsarbetet.

 

Du ansvarar själv för att alla dina modeller godkänt publicering av de bilder där de medverkar.

 

Bilder som är tagna av deltagare på en lärarledd workshop eller ett seminarium får inte delta.

 

Du bibehåller full upphovsrätt till dina insända bilder.

 

Genom att deltaga i tävlingen godkänner du att SM-organisationen publicerar dina insända bidrag i marknadsföringssyfte på bland annat SM:s webbsida, sociala media och i boken som ges ut med alla finalbidrag.

 

Alla bilder som inte möter tekniska angivelser/krav eller som bryter mot angivna regler diskvalificeras.

 

Finalbilder som inte lämnas in som fysiska förstoringar i tid för bedömning i steg 2 av tävlingen kommer att diskvalificeras.

 

Genom att delta i tävlingen, godkänner du och bekräftar att tävlingskommittén för Svenska Mästerskapet i Fotografi tillåts att ta emot och spara dina insända personuppgifter. 
Deltagare godkänner att deras personuppgifter, som inkluderar men inte begränsas till, namn, adress, telefonnummer och mailadress kan samlas in, bearbetas och sparas och användas i tävlingens syfte för att genomföra och administrera Svenska Mästerskapet i Fotografi samt sända bidrag till WPC. 

Närsomhelst har den tävlande rätt att komma åt, se och ändra sina uppgifter samt häva sitt deltagande i tävlingen genom att maila info@smfotografi.se 
Inbetald tävlingsavgift återbetalas inte.

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du att ditt resultat får redovisas på någon av SM:s marknadskanaler och på webben.

 

Juryns beslut är slutgiltigt.

 

En bild som deltagit i SM-tävling får inte delta igen i någon form i SM-tävlingen framöver. Exempelvis får en bild som deltagit i färg inte senare lämnas in som svartvit.

 

Bilder får bara tävla i en kategori (kopior i flera kategorier är inte tillåtet).

 

Bilder som tävlar får inte presenteras som tävlingsbilder innan tävlingen är avslutad. 

 

Domare får ej deltaga med bidrag i tävling de dömer. 

 

REGLER INFÖR DIGITAL INLÄMNING

  • Filen ska vara 4000 x 4000 alternativt 4000 x 5000 pixlar.

  • Filerna ska skickas in som jpeg, i AdobeRGB eller sRGB.

  • Filstorleken får inte överskrida 50 MB.

 

Bilder som planeras att presenteras med passepartout i printomgången ska även i den digitala inlämningen presenteras med överensstämmande passepartout. Det vill säga, vill du använda en digital passepartout ska samma passepartout finnas på den digitala bilden och vill du ha en utanpåliggande passepartout på din printbild ska din digitala bild ha en lika stor digital passepartout i samma färg som den fysiska kommer att vara vid presentationen av den printade bilden.

Bilder som inte uppfyller dessa kriterier kommer att diskvalificeras.

 

REGLER INFÖR PRINTBEDÖMNING

Bilden ska vara en exakt kopia av det digitalt insända tävlingsbidraget med det undantaget att en digital passepartout får bytas ut mot en utanpåliggande passepartout i samma färg som den digitala passepartouten på den inskickade filen.

 

Bilderna ska vara monterade på kartong eller foamboard/kapa-platta, max 6 mm tjock, med yttermått 40 x 40 cm alt 40 x 50 cm, plus/minus 5 mm (inkl. utanpåliggande passepartout). 

 

Om en passepartout används ska bilden som sitter i den vara minst 100 cm i omkrets, exempelvis minst 25 x 25 cm eller 20 x 30 cm. 
För bildexempel på användningen av passepartout - klicka här !
 

Vidare instruktioner om bildleverans kommer med e-post till berörda fotografer.

 

OBSERVERA

Bilder som inte uppfyller dessa kriterier kommer att diskvalificeras.

Finalbilder som ej skickas in i printat utförande i tid, kommer att diskvalificeras.

Domarna kommer endast att presenteras de bilder som uppfyller alla kriterier.
Inskickade bidrag returneras inte, de kan hämtas på plats efter avslutad tävling personligen eller av ombud.

Svenska Porträttfotografers Förbund

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

© 2019 Svenska Porträttfotografers Förbund