top of page
TÄVLINGS-KATEGORIER

SM i FOTOGRAFI - KATEGORIER 2023

 

 

KLASSISKT PORTRÄTT: Porträtt av klassisk natur där ljussättning, posering och framhävande av porträtterades personlighet och karaktär premieras. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser. 
 

KREATIVT PORTRÄTT: Porträtt där styling, kreativ fototeknik och efterbearbetning uppmuntras och blir en betydande del av den slutliga bilden. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser.  
 

BABY: Porträtt av barn i ålder 0-12 månader. Bilden ska innehålla en eller flera levande  varelser, där fokus ska vara på babyn.
 

KLASSISKT BARNPORTRÄTT: Porträtt av barn i åldern 1-12 år av klassisk natur där ljussättning, posering, och  framhävandet av den porträtterades personlighet och karaktär premieras. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser. 
 

KREATIVT BARNPORTRÄTT: Porträtt där styling, kreativ fototeknik och efterbearbetning uppmuntras och blir en betydande del av den slutliga bilden. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser. 
 

GRUPP: Porträtt av tre eller fler levande varelser där ljussättning, posering och interagerande mellan modellerna premieras.

TAMA DJUR: Porträtt av tama djur - husdjur och bondgårdsdjur, som är framavlade för att leva tillsammans med människan. Det betyder att vilda djurarter som hålls i fångenskap ej är tillåtna. Bilden ska innehålla en eller flera varelser, där fokus är på djuret och /eller samspelet mellan djur och människa. Personlighet och karaktär premieras. Människor kan vara med i bilden. 

 

FINE ART: Allmängiltigt fotografiskt konstverk 
 

DOKUMENTÄR: Bild tagen på vad som händer naturligt, utan påverkan av fotografen. Intentionen är att bilden ska uppvisa äkthet, dvs likna de förhållanden som rådde vid foto graferingstillfället.  

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt,  brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning  såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. 

Det är inte tillåtet att kombinera flera bilder till en (panorama, multiexponering eller  liknande), eller lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga  (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content  aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande. 

Den obearbetade originalfilen kan komma att begäras in.  
 

BRÖLLOP: Bild tagen i samband med ett verkligt bröllop. 
 

DOKUMENTÄR BRÖLLOP: Bild tagen på vad som händer naturligt, i samband med ett verkligt bröllop, utan påverkan av fotografen. Intentionen är att bilden ska uppvisa äkthet, dvs likna de förhållanden som rådde vid foto graferingstillfället.  

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt,  brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning  såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. 

Det är inte tillåtet att kombinera flera bilder till en (panorama, multiexponering eller  liknande), eller lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga  (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content  aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande. 

Den obearbetade originalfilen kan komma att begäras in.
 

DIGITAL ILLUSTRATION: En bild där digital bearbetning står för stor del av bildskapandet.  Observera att alla fotografiska element i bilden måste vara skapade av fotografen själv. 
 

KOMMERSIELL: Bild tagen för att framhäva en produkt, en service eller ett koncept. Text på bild är ej tillåtet såvida inte det var en del av originalbilden. 
 

GRAVID: Bild som lägger fokus på graviditeten. Ska innehålla en eller flera levande varelser.

NATURFOTOGRAFI - LANDSKAP: Den här kategorin är till för fotografering som ägnas åt att visa naturliga element som landskap, stadslandskap, växter, blommor, träd och närbilder av naturliga scener och texturer.
Flyg-, makro- och astrofotografi ingår i denna kategori.

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt,  brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning  såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. Det är också tillåtet att kombinera flera foton till en (bildsömnad, fokusstapling, multiexponering, etc), tagna samtidigt och på samma plats som en sekvens i följd, med sekunder eller minuters mellanrum).

Det är inte tillåtet att lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga  (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content  aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande. 

Den obearbetade originalfilen kan komma att begäras in.

NATURFOTOGRAFI - VILDA DJUR: Denna kategorin ska illustrera den häpnadsväckande mångfalden av vilda djur från alla världens hörn. Bilderna ska visa levande, vilda djur i sin naturliga miljö. 
Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt,  brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning  såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. Det är också tillåtet att kombinera flera foton till en (bildsömnad, fokusstapling, multiexponering, etc), tagna samtidigt och på samma plats som en sekvens i följd, med sekunder eller minuters mellanrum).

Det är inte tillåtet att lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga  (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content  aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande. 

Den obearbetade originalfilen kan komma att begäras in.

 


 

bottom of page