TÄVLINGS-KATEGORIER

SM i FOTOGRAFI - KATEGORIER 2021

 

 

KLASSISKT PORTRÄTT: Porträtt av klassisk natur där ljussättning, posering och framhävande av porträtterades personlighet och karaktär premieras. Bilden ska innehålla en  eller flera levande varelser. 
 

KREATIVT PORTRÄTT: Porträtt där styling, kreativ fototeknik och efterbearbetning uppmuntras och blir en betydande del av den slutliga bilden. Bilden ska innehålla en eller  flera levande varelser.  
 

BABY: Porträtt av barn i ålder 0-12 månader. Bilden ska innehålla en eller flera levande  varelser. 
 

BARN: Porträtt av barn i åldern 1-12 år av klassisk natur där ljussättning, posering, och  framhävandet av den porträtterades personlighet och karaktär premieras. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser. 
 

KREATIVT BARNPORTRÄTT: Porträtt där styling, kreativ fototeknik och efterbearbetning uppmuntras och blir en betydande del av den slutliga bilden. Bilden ska innehålla en eller  flera levande varelser. 
 

FAMILJ/GRUPP: Porträtt av tre eller fler levande varelser där ljussättning, posering och interagerande mellan modellerna premieras.
 

FINE ART: Allmängiltigt fotografiskt konstverk 
 

DOKUMENTÄR: Bild tagen på vad som händer naturligt, utan påverkan av fotografen. Intentionen är att bilden ska uppvisa äkthet, dvs likna de förhållanden som rådde vid foto graferingstillfället.  

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt,  brusredusera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning  såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. 

Det är inte tillåtet att kombinera flera bilder till en (panorama, multiexponering eller  liknande), eller lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga  (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content  aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande. 

Originalfilen (i RAW eller JPG) kan komma att begäras in.  
 

BRÖLLOP: Bild tagen i samband med ett verkligt bröllop. 
 

DOKUMENTÄR BRÖLLOP: Bild tagen på vad som händer naturligt, i samband med ett verkligt bröllop, utan påverkan av fotografen. Intentionen är att bilden ska uppvisa äkthet, dvs likna de förhållanden som rådde vid foto graferingstillfället.  

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt,  brusredusera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning  såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. 

Det är inte tillåtet att kombinera flera bilder till en (panorama, multiexponering eller  liknande), eller lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga  (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content  aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande. 

Originalfilen (i RAW eller JPG) kan komma att begäras in.  
 

DIGITAL ILLUSTRATION: En bild där digital bearbetning står för stor del av bildskapandet.  Observera att alla fotografiska element i bilden måste vara skapade av fotografen själv. 
 

KOMMERSIELL: Bild tagen för att framhäva en produkt, en service eller ett koncept. Text på bild är ej tillåtet såvida inte det var en del av originalbilden. 
 

GRAVID: Bild som lägger fokus på graviditeten. Ska innehålla en eller flera levande varelser.

 


 

SM i NATURFOTOGRAFI - KATEGORIER 2021

 

 

  • Fåglar

  • Däggdjur

  • Övriga djur (inkl insekter och spindlar)

  • Växter (inkl träd)

  • Landskap

  • Kreativ Naturbild (abstrakt, mönster, komposition och form, kamerarörelser, osv)

  • Macro 

Reglerna i SM i Naturfoto 2020 hittar du här!