TÄVLINGS-KATEGORIER

SM i FOTOGRAFI - KATEGORIER 2021

 

 

Klassiskt Porträtt: Porträtt av klassisk natur där ljussättning, posering och framhävande av den porträtterades personlighet och karaktär premieras. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser.

 

Kreativt Porträtt: Porträtt där styling, kreativ fototeknik och efterbearbetning uppmuntras och blir en betydande del av den slutliga bilden. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser. 

 

Baby: Porträtt av barn upp till ett års ålder (0-12 månader). Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser.

 

Barn: Porträtt av barn i ålder 1-12 år. Porträtt av klassisk natur där ljussättning, posering och framhävande av den porträtterades personlighet och karaktär premieras. Bilden ska innehålla ett eller flera levande varelser.

 

Fine Art: Allmängiltigt fotografiskt konstverk.

 

Dokumentär: Bild tagen på vad som händer naturligt, utan påverkan av fotografen. Intentionen är att bilden ska uppvisa äkthet, dvs likna de förhållanden som rådde vid fotograferingstillfället. 

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt, brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration.

Det är inte tillåtet att kombinera flera bilder till en (panorama, multiexponering eller liknande), eller lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande.

Originalfilen (i RAW eller JPG) kan komma att begäras in. 

 

Bröllop: Bild tagen i samband med ett verkligt bröllop.

 

Digital Illustration: En bild där digital bearbetning står för stor del av bildskapandet. Observera att alla fotografiska element i bilden måste vara skapade av fotografen själv.

 

Kommersiell/mode: Bild tagen för att framhäva en produkt, en service eller ett koncept. Text på bild är ej tillåtet såvida inte det var en del av originalbilden. 

 

Gravid: Bild som lägger fokus på graviditeten. Ska innehålla en eller flera levande varelser. 

SM i NATURFOTOGRAFI - KATEGORIER 2021

 

 

  • Fåglar

  • Däggdjur

  • Övriga djur (inkl insekter och spindlar)

  • Växter (inkl träd)

  • Landskap

  • Kreativ Naturbild (abstrakt, mönster, komposition och form, kamerarörelser, osv)  

Reglerna i SM i Naturfoto 2020 hittar du här!