TÄVLINGS-KATEGORIER

KATEGORIER
Fotografer kan tävla med upp till tjugo bilder fördelat på fler kategorier, upp till fyra bilder i varje kategori. Välj kategori med noggrannhet. En bild som tävlar i mindre lämplig kategori kan få lägre poäng än om den deltar i mer lämplig kategori. Digital manipulation och kompositbilder är tillåtna i alla kategorier utom Dokumentär och Natur. Vid kompositbilder måste alla element vara skapade av fotografen själv. Originalbilden (i raw eller jpeg) kan komma att begäras in.
 

Klassiskt Porträtt: Porträtt av klassisk natur där ljussättning, posering och framhävande av den porträtterades personlighet och karaktär premieras. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser.

 

Kreativt Porträtt: Porträtt där styling och efterbearbetning uppmuntras och blir en betydande del av den slutliga bilden. Bilden ska innehålla en eller flera levande varelser. 

 

Baby: Porträtt av barn upp till ett års ålder (0-12 månader). Bilden ska innehålla en eller flera levande bebisar.

 

Barn: Porträtt av barn i ålder 1-12 år. Porträtt av klassisk natur där ljussättning, posering och framhävande av den porträtterades personlighet och karaktär premieras. Bilden ska innehålla ett eller flera levande barn.

 

Fine Art: Allmängiltigt fotografiskt konstverk.

 

Dokumentär: Bild tagen på vad som händer naturligt, utan påverkan av fotografen. Intentionen är att bilden ska uppvisa äkthet, dvs likna de förhållanden som rådde vid fotograferingstillfället. 

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt, brusredusera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration.

Det är inte tillåtet att kombinera flera bilder till en (panorama, multiexponering eller liknande), eller lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content aware), Göra flytande (Liquify) eller liknande.

Originalfilen (i RAW eller JPG) kan komma att begäras in. 

 

Bröllop: Bild tagen i samband med ett verkligt bröllop.

 

Digital Illustration: En bild där digital bearbetning står för stor del av bildskapandet. Observera att alla fotografiska element i bilden måste vara skapade av fotografen själv.

 

Kommersiell: Bild tagen för att framhäva en produkt, en service eller ett koncept. Text på bild är ej tillåtet såvida inte det var en del av originalbilden. 

 

Natur: Bilder av landskap och vilda djur i sin naturliga miljö. Intentionen är att bilden ska uppvisa äkthet, dvs likna de förhållanden som rådde vid fotograferingstillfället. 

Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt, brusredusera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. Det är även tillåtet att skapa panoramabilder, använda fokusstackning och multi-exponeringar i kameran, som tas samtidigt på samma plats (som en kontinuerlig sekvens - sekunder eller minuter från varandra).

Det är inte tillåtet att lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools), Motivanpassad ifyllning (Content aware), Göra flytande (Liquify), kompositbilder eller liknande.

Originalfilen (i RAW eller JPG) kan komma att begäras in.

 

Svenska Porträttfotografers Förbund

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

© 2019 Svenska Porträttfotografers Förbund