top of page

SM I FOTOGRAFI - REGLER 2023

Genom att delta i Tävlingen accepterar du dessa tävlingsregler.

För att delta i tävlingen ska du skicka in dina bidrag genom tävlingens webbportal:

Anmälan till SM

För att kunna skicka in bidrag måste konto registreras. Bidrag är inte inlämnade förrän tävlingsavgiften erlagts. Tävlingsavgiften är 295.-/bild inkl moms.

 

Amatörer och professionella fotografer deltar på samma villkor.

 

Alla fotografer som deltar i tävlingen måste vara svenska medborgare.

 

Fotografer kan tävla med fritt antal bilder fördelat på valfritt antal kategorier. Max fyra bilder från samma fotograf, i varje kategori, kan gå vidare till printfinal. Alla bilder som sänds in kan bli belönade med diplom i den digitala kvaltävlingen.

 

Läs under “KATEGORIER” vad som gäller för just den kategorin du ska deltaga i och välj kategori med noggrannhet. En bild som tävlar i mindre lämplig kategori kan få lägre poäng än om den deltar i mer lämplig kategori. 

 

Du har möjlighet att sätta en titel på din bild vid uppladdning. Den titeln kommer att presenteras för juryn. Vi rekommenderar STARKT att du har en engelsk titel - tänk på att det är en internationell jury där alla inte kan svenska.

 

Digital manipulation och kompositbilder är tillåtna i alla kategorier, utom Dokumentär och Dokumentär bröllop. Är större delen av bilden skapad genom montage av flera bilder SKA den skickas in i kategorin Digital illustration.
Vid kompositbilder måste alla element vara skapade av fotografen själv. Overlays, texturer och stockbilder, så som tex. himlar, solljus, flares mm är ej tillåtna om de ej är skapade av fotografen själv.
De obearbetade originalbilden/- bilderna kan komma att begäras in. Vid kompositbilder SKA alla bildelement skickas in som separata filer - detta endast på uppmaning av huvuddomaren. I det fall originalbilderna begärs in, skickas de direkt till huvuddomaren och ska alltså inte laddas upp i tävlingsportalen.

Du måste vara ensam upphovsman till dina tävlande bidrag. Du ska ensam ha varit ansvarig för alla delar av ditt bildskapande - kamerainställningar, ljussättning, regi, posering och redigering samt val av fotograferingsmiljö.

 

Du ansvarar själv för att alla dina modeller godkänt publicering av de bilder där de medverkar.

 

Om det kommer till juryns vetskap att någon bild har förorsakat lidande för djur eller ödeläggelse av naturmiljö, kan deltagare diskvalificeras.
 

Du bibehåller full upphovsrätt till dina insända bilder.

 

Alla bilder som inte möter tekniska angivelser/krav eller som bryter mot angivna regler diskvalificeras.

 

En bild som deltagit i SM-tävling får inte delta igen i någon form i SM-tävlingen framöver. Exempelvis får en bild som deltagit i färg inte senare lämnas in som svartvit.

 

Bilder får bara tävla i en kategori (kopior i flera kategorier är inte tillåtet även om de redigerats på olika sätt).

 

Bilder som tävlar får inte presenteras som tävlingsbilder, på tex sociala medier, innan tävlingen är avslutad. Bilder får vara publicerade tidigare samt ha deltagit i andra tävlingar.

 

Genom att deltaga i tävlingen godkänner du att SM-organisationen, utan ersättning, publicerar dina insända bidrag i marknadsföringssyfte på bland annat SM:s webbsida, sociala media och i boken som ges ut med alla finalbidrag.

  

Finalbilder som inte lämnas in som fysiska förstoringar i tid innan printfinalen kommer att diskvalificeras. Deadline och fullständiga instruktioner för inlämning sänds via mail till alla finalister direkt efter att finalisterna tillkännagivits. 

 

Finalbilder som inte är märkta på rätt sätt på baksidan kommer att diskvalificeras. Instruktioner för märkning sänds via mail till alla finalister direkt efter att finalisterna tillkännagivits. 

 

Genom att delta i tävlingen, godkänner du och bekräftar att tävlingskommittén för Svenska Mästerskapet i Fotografi tillåts att ta emot och spara dina insända personuppgifter. 

Deltagare godkänner att deras personuppgifter, som inkluderar men inte begränsas till, namn, adress, telefonnummer och mailadress kan samlas in, bearbetas och sparas och användas i tävlingens syfte för att genomföra och administrera Svenska Mästerskapet i Fotografi samt sända bidrag till WPC. 

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina bidrag, om de tas ut, även får tävla för Sveriges landslag i fotografi i tävlingen World Photographic Cup. 

 

Närsomhelst har den tävlande rätt att komma åt, se och ändra sina uppgifter samt häva sitt deltagande i tävlingen genom att maila competition@smfotografi.se 

Inbetald tävlingsavgift återbetalas inte.

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du att ditt resultat får redovisas på någon av SM:s marknadskanaler och på webben.

 

Juryns beslut är slutgiltigt.

 

Domare får ej deltaga med bidrag i tävling det år de dömer. 

 

 REGLER INFÖR DEN DIGITALA KVALTÄVLINGEN

 • Filen ska vara minst 4000 pixlar på längsta sidan och lämnas in med eller utan digital passepartout. (OBS! Tänk dock på att om din bild lämnas in utan passepartout och bilden inte passar formatet 40x50 cm eller 40x40 cm så kommer du vara tvungen att presentera den med något form av passepartout i printfinalen).

 • Både digitala och utanpåliggande passepartout är godkända. Bara enfärgade passepartout är godkända.

 • Filerna ska skickas in som JPEG, i sRGB (alternativt AdobeRGB).

 • Filstorleken får inte överskrida 50 MB.

 

REGLER INFÖR PRINTFINALEN

 • Bilden ska vara en exakt kopia av det digitalt insända tävlingsbidraget med det undantaget att en ENFÄRGAD digital eller utanpåliggande passepartout får läggas till. Mönstrade passepartout ses som en del av bilden och måste finnas med på den digitala filen. Enfärgad passepartout med olikfärgad kärna är tillåtet.

 • Bilden får anpassas (ljus, mättnad, kontrast och skärpa) efter vald papperstyp för att uppfattats på samma sätt som den inskickade digitala tävlingsbilden.

 • Bilderna ska vara monterade på kartong eller foamboard/kapa-platta, max 7 mm tjock (inkl. utanpåliggande passepartout), med yttermått 40 x 40 cm alt 40 x 50 cm, plus/minus 5 mm. Var noga och kontrollmät dina bidrag innan de skickas in.

 • Beskärning av den printade bilden får inte ske med mer än 3 mm/sida, jämfört med den digitala filen. Vid montering med utanpåliggande passepartout får denna ej överlappa bilden med mer än 3mm/sida. Beskärning eller överlapp med mer än 3mm medför automatisk diskvalificering.

 • Tänk på att montering och skick på hela den monterade bilden tas med i bedömningen, även ojämnt skurna kanter, luftbubblor och knöliga hörn.

 • Om en passepartout används ska bilden som sitter i den vara minst 100 cm i omkrets, exempelvis minst 25 x 25 cm eller 20 x 30 cm.

 • Tävlingsetiketten ska sitta på baksidan av printen, i övre högra hörnet, när den anländer till tävlingsplatsen.

 • Vidare instruktioner om bildleverans kommer med e-post till berörda fotografer.

 

 

OBSERVERA

 • Bilder som inte följer reglerna kommer att diskvalificeras. 

 • Finalbilder som ej skickas in i printat utförande i tid, kommer att diskvalificeras.

 • Domarna kommer endast att bli presenterade de bilder som uppfyller alla kriterier.

 • Inskickade bidrag kan hämtas på plats efter avslutad tävling personligen eller av ombud.

 • Bildväskor eller lådor som önskas åter skall märkas tydligt med Namn och “Återlämnas” på utsidan. Dessa sparas då och kan hämtas på samma ställe som utlämning av tävlingsbilderna. Allt annat packmaterial slängs.

 • Vid händelse av att ett publikt event ej kan hållas gäller särskilda regler för retur av bidrag. 
   

Tänk på att packa bilderna väl för att minska risken för transportskador och tänk också på att det är viktigt att förpackningen går enkelt att öppna utan att bilderna skadas. Använd INTE tejp i paketet - det kan skada både dina egna och andras tävlingsbidrag.

 

bottom of page