Hur bedöms bilderna

Hur bedöms bilderna?

Varje bild bedöms och poängsätts av fem domare. Domarna bedömer bilden utifrån dess förhållande till den valda kategorin (bilder som inte tydligt påvisar anknytning till bildkategorin kan få lägre poäng)

Efterbearbetning ska vara relevant för bildens karaktär. Bildens uttryck bör inte förlita sig enbart på kreativitet och teknisk efterbearbetning för att få högre poäng. Även ifall digitala förbättringar är en del av fotografi idag, bör alla bidrag påvisa fotografens skicklighet i grundläggande fotografiska kunskaper. Domarna kommer att ta hänsyn till att fotografens kompetens är en stor del av bildens bidrag

Bilderna bedöms och poängsätts enligt följande guide:

  • Impact / Påverkan –  Har bilden vad som krävs för att fånga uppmärksamhet. En bild som ger ett starkt första intryck får generellt bra poäng, kontra en bild som inte sticker ut från mängden. Berättar den en historia? Utnyttjar bilden en god färgåtergivning?
  • KreativitetOriginella ideer med gott utförande belönas väl. Bidrag som är genomtänkta, men uppfattas som “sett förut” ger ett svagare intryck än något som är originellt och aldrig genomfört tidigare.
  • Direkt ur kameraen korrekt bild direkt “ur kameran” – fokus, exonering, posering och med uppmärksamhet för detalj. Detta är grunden till en fantastisk slutlig bild.
  • Efterbearbetning Dåligt genomfört kan vara det första en domare lägger märke till. Var uppmärksam på detaljer i låg- och högdagrar. Kontrollera att bilden har korrekt skärpa och inte överskärpt för dess storlek för den slutliga versionen. Var varsam med retusch av hud och dess struktur. Retuschering som inte syns kan ibland vara den rätta vägen att gå (om det inte är i digital art kategorin)
  • Berätta en historiaVarje bild bör berätta en historia eller framhäva en känsla. Ju tydligare den är desto lättare är det för domarna att tolka bilden, och därmed ge bilden en bättre chans för högre poäng.
  • LjussättningLjus skapar stämning, drama, textur, djup, form och kan leda betraktaren till att förstå bilden. Finns det en tydlig riktning på ljuset? Är ljuset smickrande för objektet?
  • Posering och formBra posering kommer framhäva det porträtterade objektet och bidra till att förstå historien eller känslan i bilden för betraktaren. I fall poseringen inte är relevant, är placering av ett objekt i bilden nyckeln till en effektivt bildspråk.
  • Kompostion av bildÄr komposition och den beskärning som valts i enlighet med vad budskapet av bilden är? Den ljusaste delen av bilden bör vara avsett som den mest intressanta för betraktaren.
  • KategoriÄr bilden i rätt kategori?
  • PrintkvalitetHär bedöms hantverket. Färg och exponeringskontroll, dimensioner och övergripande utförande av den färdiga bilden bör vara av professionell kvalitet. Välj rätt papper för att få fram rätt känsla och budskap av bilden.

 

Poängsättning

Bilderna bedöms av juryn enligt följande skala som följer internationella poängsystemet.

Bilderna bedöms enligt samma skala både digitalt, samt den fysiska bilden i del 2.

100-95 Excellent – högst standard

94-88 Utmärkt – väldigt hög kvalitet

87-80 Meriterad – hög kvalitet,

79-76 Hedersomnämnande – gott hantverk

75-70 Acceptabel tävlings kvalitet

69-0 Under tävlings kvalitet

Fotografer med bilder över 76 poäng kommer att få diplom för varje enskild bild. Finalisternas bilder får sina slutliga poäng under tävlings helgen.

Hoppa till verktygsfältet