Tävlingsregler

Glöm inte kolla kategorispecifika reglarna på denna sidan.

 1. Genom att delta i Tävlingen accepterar du härmed dessa tävlingsregler
 2. För att delta i tävlingen ska du skicka in dina bidrag genom tävlingens angivna webportal: TBA  Deltagare måste också erlägga tävlingsavgift samt fylla i tävlingsformuläret
 3. Amatörer och professionella fotografer deltar på samma villkor
 4. Du som fotograf måste ha en förstahands anknytning till Sverige, tex. bosatt i Sverige eller svensk medborgare, för att få delta i Tävlingen.
 5. Du måste vara ensam upphovsman av dina tävlande bidrag
 6. Du måste kunna uppvisa nödvändig dokumentation för godkännande av användandet av modeller samt publiceringsrätt av dina bilder.
 7. Inga bilder, som deltagare, tagna under en lärarledd workshop eller seminarium får delta.
 8. Du bibehåller full upphovsrätten för dina insända bilder.
 9. Du godkänner publicering av dina insända bidrag på SMs webbsida, sociala media och andra anslutande mediapublicering gällande resultat och marknadsföring av SM.
 10. Digitala bilder som inte möter tekniska angivelser/krav kommer diskvalificeras
 11. Finalistbilder som inte lämnas in som fysiska förstoringar i tid för bedömning i del 2 av tävlingen kommer att diskvalificeras.
 12. Förstoringar som inte möter tekniska specifikationerna kommer diskvalificeras.
 13. Genom att delta i tävlingen, godkänner du och bekräftar att tävlingskommitten för Svenska Mästerskapet i Fotografi tillåts att ta emot och spara din insända information via din anmälan. Deltagare godkänner att deras personliga uppgifter, som inkluderar men inte begränsas till, namn, adress, telefonnummer och mailadress kan samlas in, bearbetas och sparas  och användas i tävlingens syfte för att genomföra och administrera Svenska Mästerskapet i Fotografi samt sända bidrag till WPC. Närsomhelst kan den tävlande ha rätt att komma åt, se och ändra sina uppgifter samt häva sitt deltagande i tävlingen genom att maila info@smfotografi.se 
 14. Deltagare som blivit utvalda som finalister eller vinnare i någon form kommer att publiceras med deras fullständiga namn via de olika marknadskanalerna på webben
 15. Så vitt du vet, ska bilderna inte innehålla kränkande, hotfulla, falska, vilseledande, missbrukande, trakasserande, vulgärt, pornografiskt eller obscent innehåll
 16. Så vitt du vet ska bilderna inte innehålla som kan uppmuntra till våld eller kriminell handling eller på annat vis bryta eller överträda svensk lag.
 17. Du bekräftar att varje avbildad person på bild har gett dig godkännande att bli porträtt såsom tänkt, och har rätten att bevilja detta godkännande. Det är alltid viktigt att ta hänsyn till etiska omständigheter av en bild, och skydda utsatta personer/grupper för negativ exponering som ett resultat av en publicering.
 18. Juryns beslut är slugiltlig
 19. En bild som deltagit i SM tävling får inte delta igen I NÅGON FORM i SM tävlingen framöver
 20. Bilder som har deltagit i tävlingen tidigare år får inte delta igen
 21. Bilder får bara delta i en kategori, (inga kopior i fler kategorier är tillåtna)
 22. Bilder som deltar i tävlingen får inte presenteras som tävlingsbilder innan tävlingen är avslutad. Detta för att få en sån rättvis bedömning som möjligt för jurymedlemmarna.
 23. Jurymedlemmar/Domare får ej delta i tävlingen.

 

REGLER INFÖR DIGITAL INLÄMNING

 1. Varje fil ska vara 4000 px på längsta sidan
 2. Filerna ska skickas in som jpeg, i sRGB, AdobeRGB eller gråskala.
 3. Filstorleken får inte överskrida 12 MB.

Bilder som inte uppfyller dessa kriterier kommer att diskvalificeras.

 

REGLER INFÖR FINALIST PRINT BEDÖMNING

 1. Bilderna ska vara monterade på backingboard eller liknande i storleken 40×40 cm / 40×50 cm.  
 2. Storleken på print ska vara inom +/- 5mm på alla sidor
 3. Tjockleken på den monterade bilden ska vara högst 5mm.
 4. Om en passpartout används ska omkretsen på hålet vara minst 116 cm. T.e.x en 29×29 cm kvadrat eller annat frivilligt format.
 5. Bilderna produceras på fotografens egen kostnad.
 6. Bilderna kan skickas med posten upp till 1 vecka innan tävlingens gång, eller lämnas på plats senaste kl 10:00 på tävlingsdag.
 7. Vidare instruktioner om bildleverans kommer med email till berörda fotografer.

 

OBSERVERA

Bilder som inte uppfyller dessa kriterier kommer att diskvalificeras.

Finalistbilder som ej skickas in som print kommer att diskvalificeras.

Domarna kommer endast att presenteras de bilder som uppfyller dessa kriterier.

 

Hoppa till verktygsfältet